Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0352.87.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0762.21.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0779.73.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0764.42.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.88.1982 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0385.73.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0774.68.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0764.99.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.09.1982 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vinaphone 0888.05.02.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0829.14.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0365.46.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0792.71.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0774.62.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0942.15.06.82 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0794.08.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0786.02.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0782.46.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0933.18.04.82 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0707.31.1982 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0766.15.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0703.25.1982 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0364.87.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Mobifone 0703.52.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0797.59.1982 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0358.15.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0765.29.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0785.19.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0707.33.1982 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0708.89.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0793.04.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0944.03.01.82 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0798.35.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 077.5.02.1982 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0703.51.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0765.75.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0765.80.1982 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.01.1982 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0937.19.04.82 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vinaphone 0888.03.09.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0764.97.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0888.24.06.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0853.41.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0333.07.07.82 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0914.28.07.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 07.9993.1982 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0354.02.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0785.99.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0707.32.1982 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0769.61.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0916.04.01.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vietnamobile 0585.78.1982 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0974.25.04.82 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0765.83.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0707.85.1982 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0812.21.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0708.76.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0796.09.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0386.34.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0914.30.12.82 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status