Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0376.8.4.1982 550.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 034.26.5.1982 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0359.4.7.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0378.01.1982 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0386.521982 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0389.44.1982 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0379.63.1982 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 039.25.3.1982 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0347.86.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0353.42.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 035.6.07.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0374.05.1982 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0347.85.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0387.45.1982 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0379.28.1982 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0357.31.1982 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0364.52.1982 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0327.20.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0365.21.1982 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0358.91.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0337.52.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 037.240.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0387.31.1982 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0363.93.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0356.83.1982 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 036.5.02.1982 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0359.74.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 0384.65.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 034.7.02.1982 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0347.59.1982 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0348.33.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0378.74.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0363.44.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0375.30.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0397.31.1982 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0397.55.1982 1.950.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 034.28.5.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0389.75.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0355.27.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0347.91.1982 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 037.23.1.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 034.29.7.1982 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0355.32.1982 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 034.7.10.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0354.37.1982 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0386.45.1982 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 035.23.3.1982 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0373.87.1982 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0333.52.1982 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0336.74.1982 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0368.76.1982 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0347.21.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 036.9.01.1982 2.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0385.1.7.1982 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0378.60.1982 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0907.6.1.1982 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0898.80.1982 1.475.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0939.7.1.1982 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0896.04.1982 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0896.7.1.1982 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1982 : 90253afcd0d4454831af2124cbca7b8d

DMCA.com Protection Status