Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1983

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0368.87.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0933.26.05.83 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0767.44.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0353.46.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0777.020.383 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0933.24.08.83 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0353.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0707.87.1983 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0707.80.1983 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0769.86.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0798.22.1983 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0764.71.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0386.34.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0769.08.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0785.94.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0798.93.1983 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0857.11.06.83 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0944.09.12.83 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 077.5.02.1983 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0352.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0703.25.1983 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0796.03.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0914.30.02.83 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Vietnamobile 0589.06.1983 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Vietnamobile 0564.08.08.83 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0367.04.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0778.65.1983 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0385.73.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 07.9993.1983 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0785.19.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0707.32.1983 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vinaphone 0942.27.09.83 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0853.41.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0703.51.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vinaphone 0914.28.05.83 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0765.82.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 08.18.01.1983 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0332.111.083 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0786.04.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0348.61.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0766.21.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0365.09.06.83 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0339.19.03.83 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0703.63.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0763.18.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0914.28.04.83 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0797.63.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0359.78.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0986.09.04.83 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0797.47.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0846.26.10.83 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0933.22.05.83 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0933.05.04.83 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0786.00.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0826.13.01.83 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vinaphone 0888.04.01.83 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0786.57.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0764.12.1983 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0796.20.1983 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status