Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0707.32.1984 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0782.46.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0933.03.10.84 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0352.69.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0357.26.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0784.45.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0798.35.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0796.28.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0764.71.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Mobifone 0777.95.1984 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0764.90.1984 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0373.37.1984 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0792.74.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0795.04.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0703.00.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0777.92.1984 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0797.98.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0775.91.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0359.76.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0769.06.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0853.41.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0813.27.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0703.91.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0387.94.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0846.28.02.84 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0888.30.07.84 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vietnamobile 0584.83.1984 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0765.51.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0829.63.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0769.63.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0933.18.02.84 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0329.39.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0798.59.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0389.37.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0703.48.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0798.31.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0784.34.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0352.84.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0353.40.1984 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0789.98.1984 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0703.89.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0333.07.11.84 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vietnamobile 0564.10.1984 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0395.48.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0797.66.1984 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0786.53.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 0778.91.1984 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0901.03.05.84 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 0333.07.12.84 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0786.03.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0364.87.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0353.47.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0796.01.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0765.83.1984 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0333.35.1984 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0785.99.1984 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status