Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1985

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0356.180.185 390.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0933.18.06.85 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0942.13.01.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0764.32.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0777.020.585 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0385.73.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0368.87.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0797.59.1985 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0775.97.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0353.75.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0764.99.1985 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Vinaphone 0945.09.06.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0888.01.07.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0786.60.1985 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0348.21.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0901.03.12.85 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0386.92.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0764.71.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0908.10.07.85 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0797.47.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0774.94.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0769.61.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0944.18.09.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0764.49.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0353.37.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0946.09.06.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 077.5.02.1985 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0333.05.12.85 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Vinaphone 0888.27.10.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0786.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Vinaphone 0845.16.04.85 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0974.53.1985 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0962.06.11.85 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0826.31.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0777.96.1985 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0765.75.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0784.45.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0888.27.11.85 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0354.27.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0857.57.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0813.27.03.85 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0796.20.1985 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0938.03.11.85 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0333.07.08.85 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0944.23.02.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0703.64.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0965.17.04.85 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Vietnamobile 0567.72.1985 880.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0852.17.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0384.17.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0944.05.11.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 07.9993.1985 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0799.97.1985 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0786.67.1985 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0364.06.02.85 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0703.55.1985 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0786.03.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0944.09.06.85 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0769.86.1985 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status