Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0917.26.01.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0914.28.10.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0888.23.10.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0979.31.04.91 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Vinaphone 0942.09.08.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0914.26.01.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0962.17.06.91 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Vinaphone 0813.24.05.91 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0333.07.09.91 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0785.191.191 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0857.10.02.91 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0914.21.06.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0786.28.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Vietnamobile 0583.16.11.91 600.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0888.23.06.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0372.21.06.91 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Vinaphone 0918.26.08.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0917.09.05.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0888.12.07.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Vinaphone 0888.15.03.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0333.16.02.91 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0914.28.06.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0797.191.191 13.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0962.04.12.91 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0888.26.07.91 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 0333.07.07.91 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Vinaphone 0855.21.03.91 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0938.17.02.91 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status