Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 0916.02.04.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0901.25.09.93 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0942.16.12.93 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0942.09.10.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Vinaphone 0888.28.04.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0974.27.06.93 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0333.05.11.93 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0888.04.10.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0914.28.05.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0398.16.12.93 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Vinaphone 0813.24.06.93 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0965.23.04.93 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0918.27.06.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Vinaphone 0916.25.06.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Vinaphone 0888.31.05.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0967.27.02.93 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Vinaphone 0914.30.05.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0938.17.02.93 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0966.27.05.93 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0888.04.01.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0938.06.10.93 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0914.28.06.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0888.08.07.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0888.27.02.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0972.05.04.93 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0853.09.09.93 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0917.09.12.93 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0828.04.07.93 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status