Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 097.123.0505 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0888.13.10.05 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Vinaphone 0857.11.09.05 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0786.34.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0387.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0774.64.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0785.19.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Mobifone 0777.14.05.05 1.980.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Mobifone 0703.25.05.05 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0372.91.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Mobifone 0778.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0798.35.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0776.93.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0797.17.05.05 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0357.98.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0765.61.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0388.22.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0785.99.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 0792.03.04.05 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0335.86.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0981.09.01.05 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0972.07.06.05 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0377.10.0505 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0353.02.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Vinaphone 0888.06.04.05 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0704.41.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0344.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Vinaphone 0888.02.06.05 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0769.62.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Mobifone 0708.76.2005 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0765.84.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0907.06.01.05 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Mobifone 0764.47.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 0352.87.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Mobifone 0774.11.0505 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0778.05.09.05 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Vinaphone 0819.111.005 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0377.04.0505 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Mobifone 0932.13.05.05 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0328.27.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0775.02.05.05 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0785.95.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status