Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0393.76.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 0374.28.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 033.23.5.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0376.83.2006 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0337.46.2006 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0386.67.2006 1.630.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 037.285.2006 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0369.59.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0367.15.2006 1.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 036.7.02.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0356.61.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 096.238.2006 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0388.74.2006 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0333.47.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0333.87.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0344.65.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 098.105.2006 5.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0354.35.2006 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0397.86.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0343.90.2006 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0329.85.2006 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0397.38.2006 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0396.13.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0346.72.2006 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Viettel 0368.98.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0333.80.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0374.35.2006 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Viettel 096.155.2006 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Viettel 0365.75.2006 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Viettel 0347.18.2006 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Viettel 0384.14.2006 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0347.71.2006 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0349.31.2006 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Viettel 0346.9.4.2006 860.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0344.74.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Viettel 0374.69.2006 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Viettel 0329.78.2006 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Viettel 0364.402006 930.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0387.21.2006 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0333.27.2006 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0375.59.2006 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Viettel 0349.67.2006 1.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Viettel 0394.65.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Viettel 0367.24.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 036.775.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Viettel 0334.80.2006 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Viettel 0374.24.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Viettel 0334.30.2006 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Viettel 0329.57.2006 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Viettel 0368.4.3.2006 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Viettel 032.979.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Viettel 036.23.6.2006 2.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Viettel 035.237.2006 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Viettel 0386.73.2006 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Viettel 0327.46.2006 900.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 039.247.2006 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Viettel 0375.8.4.2006 1.170.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Viettel 0339.78.2006 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Viettel 0357.32.2006 970.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0339.74.2006 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : fa5c5d2c3786619d240225889186e654

DMCA.com Protection Status