Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 0775.02.01.08 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Mobifone 0931.16.08.08 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Mobifone 0775.08.11.08 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0775.02.07.08 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Vinaphone 0853.07.0808 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0888.23.06.08 840.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Mobifone 0786.06.07.08 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0786.28.08.08 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Mobifone 0763.24.0808 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Viettel 0328.20.03.08 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Vinaphone 0853.09.09.08 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0931.17.08.08 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Vinaphone 0945.02.08.08 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Mobifone 0794.08.09.08 1.180.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Viettel 0397.05.02.08 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Mobifone 0775.02.02.08 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0828.14.11.08 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Mobifone 0777.02.08.08 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0794.08.04.08 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0826.25.04.08 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vinaphone 0856.07.09.08 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Mobifone 09.3113.08.08 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Mobifone 0777.08.11.08 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status