Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 444, quý khách nhập vào *444
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 444, nhập vào 092*444

Sim Taxi 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Sim taxi Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Sim taxi Đặt mua
3 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 Sim taxi Đặt mua
4 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 Sim taxi Đặt mua
5 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 Sim taxi Đặt mua
6 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 Sim taxi Đặt mua
7 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 Sim taxi Đặt mua
8 Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 Sim taxi Đặt mua
9 Viettel 0971.14.14.14 70.000.000 Sim taxi Đặt mua
10 Mobifone 0767.28.28.28 70.000.000 Sim taxi Đặt mua
11 Mobifone 07.65.61.61.61 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
12 Mobifone 0783.42.42.42 21.000.000 Sim taxi Đặt mua
13 Mobifone 0703.76.76.76 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
14 Viettel 0965.21.21.21 80.000.000 Sim taxi Đặt mua
15 Mobifone 0785.21.21.21 30.000.000 Sim taxi Đặt mua
16 Mobifone 0784.46.46.46 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
17 Mobifone 0762.96.96.96 55.000.000 Sim taxi Đặt mua
18 Mobifone 0703.87.87.87 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
19 Mobifone 0765.16.16.16 50.000.000 Sim taxi Đặt mua
20 Mobifone 0778.59.59.59 55.000.000 Sim taxi Đặt mua
21 Mobifone 0784.65.65.65 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
22 Mobifone 0799.84.84.84 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
23 Mobifone 07.74.76.76.76 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
24 Viettel 0973.96.96.96 330.000.000 Sim taxi Đặt mua
25 Mobifone 0768.32.32.32 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
26 Mobifone 0784.31.31.31 36.000.000 Sim taxi Đặt mua
27 Mobifone 0783.76.76.76 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
28 Mobifone 0774.78.78.78 55.000.000 Sim taxi Đặt mua
29 Mobifone 0704.41.41.41 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
30 Vinaphone 0949.76.76.76 150.000.000 Sim taxi Đặt mua
31 Mobifone 0765.34.34.34 30.000.000 Sim taxi Đặt mua
32 Mobifone 0776.61.61.61 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
33 Mobifone 0793.82.82.82 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
34 Mobifone 0702.96.96.96 55.000.000 Sim taxi Đặt mua
35 Mobifone 0797.70.70.70 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
36 Mobifone 0777.63.63.63 60.000.000 Sim taxi Đặt mua
37 Mobifone 0769.95.95.95 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
38 Mobifone 0708.76.76.76 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
39 Mobifone 0767.14.14.14 36.000.000 Sim taxi Đặt mua
40 Mobifone 0777.14.14.14 55.000.000 Sim taxi Đặt mua
41 Mobifone 0783.59.59.59 70.000.000 Sim taxi Đặt mua
42 Mobifone 0703.16.16.16 80.000.000 Sim taxi Đặt mua
43 Mobifone 0783.67.67.67 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
44 Mobifone 07.85.65.65.65 50.000.000 Sim taxi Đặt mua
45 Mobifone 0703.80.80.80 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
46 Mobifone 0768.76.76.76 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
47 Mobifone 0773.17.17.17 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
48 Mobifone 0798.70.70.70 36.000.000 Sim taxi Đặt mua
49 Mobifone 0773.19.19.19 50.000.000 Sim taxi Đặt mua
50 Mobifone 0772.58.58.58 50.000.000 Sim taxi Đặt mua
51 Mobifone 0786.70.70.70 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
52 Mobifone 0765.53.53.53 33.000.000 Sim taxi Đặt mua
53 Mobifone 0798.82.82.82 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
54 Mobifone 0704.57.57.57 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
55 Mobifone 0764.13.13.13 36.000.000 Sim taxi Đặt mua
56 Mobifone 07.69.60.60.60 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
57 Mobifone 0767.51.51.51 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
58 Mobifone 0764.45.45.45 21.000.000 Sim taxi Đặt mua
59 Mobifone 0764.81.81.81 45.000.000 Sim taxi Đặt mua
60 Mobifone 0798.73.73.73 40.000.000 Sim taxi Đặt mua
DMCA.com Protection Status